ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บบล๊อก แห่งการเรียนรู้ krunuch

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551


ความรู้จากโปรแกรม Adobe Photoshop
การสร้างและตกแต่งตัวอักษร
1. หลังจากเข้าโปรแกรม Adobe Photoshop ให้คลิกที่คำสั่ง File แล้วเลือก New... หรือกดคีย์ลัดบนคีย์บอร์ด Ctrl+N2. กำหนดขนาดพื้นที่การทำงานในช่อง Preset ตามต้องการ และกำหนดค่าอื่นๆ ตามที่ต้องการ เช่น ค่าในช่อง Color mode เลือกเป็น RGB Color (สำหรับงานที่แสดงออกทางจอภาพ) เป็นต้น3. ในการสร้างตัวอักษรให้คลิกเลือกเครื่องมือที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว T หรือกดปุ่ม T บนคีย์บอร์ด เครื่องมือนี้มีชื่อว่า Type tool ซึ่งมีอยู่ 4 แบบ ได้แก่ 1. Horizontal type tool ใช้สำหรับสร้างตัวอักษรตามแนวนอน 2. Vertical type tool ใช้สำหรับสร้างตัวอักษรในแนวตั้ง 3. Horizontal type mask tool ใช้สร้างตัวอักษรโดยการเจาะรูปภาพมาใส่ข้างในตัวอักษรตามแนวนอน และ 4. Vertical type mask tool ใช้สร้างตัวอักษรเหมือนกับข้อ 3 แต่สร้างในแนวตั้ง

ไม่มีความคิดเห็น: