ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บบล๊อก แห่งการเรียนรู้ krunuch

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับจากเทคโนโลยีสำหรับครู


1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา

2.ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตัวอย่างนวัตกรรมด้านการศึกษา

3.การสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา และการวิจัย

4.การทำ blogger ของตนเอง
ไม่มีความคิดเห็น: