ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บบล๊อก แห่งการเรียนรู้ krunuch

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับด้านภาษาไทย
1.ทำให้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
2. รู้จักการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดในการเรียนภาษาไทย
3. รู้จักเปรียบเทียบและลักษณะการใช้ภาษา
4. ทำให้รู้และตระหนักเวลานำภาษาไทยไปใช้

http://www.anuban.net/

ไม่มีความคิดเห็น: